Nacházíte se na stránce   O nás   /   Naše hodnoty   /   SHE

SHE

SHE logoAstraZeneca chce přinášet nové, hodnotnější a účinnější produkty a služby, které znamenají zlepšení v péči o zdraví a zvýšení kvality života. Chceme být společensky odpovědnou společností, a tak při všech našich aktivitách zvažujeme faktory společenské, ekonomické a životního prostředí. Celosvětově naše společnost podporuje iniciativu SHE - Safety, Health & Environment.
AstraZeneca Czech Republic si v oblasti Safety, Health & Environment stanovila tři základní priority, na které zaměřuje svoji pozornost.

Bezpečnost (Safety)

Pro naši bezpečnost při výkonu práce je prioritou odpovědné chování na silnicích. Pro naše zaměstnance pořádáme kurzy bezpečné jízdy, jejichž cílem je zlepšit řidičskou dovednost a připravit řidiče na nečekané a složité situace na silnicích.

Zdraví (Health)

V oblasti zdraví se zaměřujeme na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a eliminaci stresu souvisejícího s prací. Nabízíme programy týkající se time managementu, ergonomie, fyzické kondice a podpory aktivního odpočinku.

Prostředí (Environment)

V oblasti životního prostředí je prioritou třídění a recyklace odpadu, hlavně omezení používání PET lahví.


Společenská odpovědnost

Tyto tři priority spojuje program pro zvýšení povědomí o zdraví, bezpečném pracovním a životním prostředí a společenské odpovědnosti. AstraZeneca tradičně podporuje řadu neziskových organizací, odborných a pacientských sdružení a edukačně-osvětových programů.


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242