Nacházíte se na stránce   Léčivé přípravky   /   Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění patří v ČR, stejně jako v celé Evropě, k nejčastějším příčinám úmrtí. Riziko kardiovaskulárních onemocnění se navíc neustále zvyšuje.
Mezi rizikové faktory patří především vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak a kouření. Některé faktory, které pacienta provází, lze odstranit změnou životního stylu (pestrá strava, dostatek pohybu, nekuřáctví), jiné jsou naopak neměnné (genetika, věk, pohlaví). Pokud nepomůže nebo nedostačuje úprava životního stylu ze strany pacienta, je možno využít farmakoterapie. Zde má společnost AstraZeneca svou nezastupitelnou roli, neboť ve svém portfoliu léků má jak léčivé přípravky na snižování krevního tlaku, tak i cholesterolu. V posledních letech je také významným partnerem pro lékaře, kteří řeší terapii u pacientů s prodělaným akutní infarktem myokardu – zde mají k dispozici protidestičkovou léčbu, která je podávána po akutním koronárním syndromu.
AstraZeneca se snaží svými léčivými přípravky obsáhnout všechny farmakologicky ovlivnitelné projevy aterosklerózy – antiagregancia, antihypertenziva, statiny. Právě zkvalitnění péče a její dostupnost přispívá k prodloužení délky života pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Informace o léčivých přípravcích dostupných v ČR

Brilique 60 mg potahované tablety (ticagrelorum)
Souhrn údajů o přípravku | Zkrácená informace | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Brilique 90 mg potahované tablety (ticagrelorum)
Souhrn údajů o přípravku | Zkrácená informace | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Brilique 90 mg tablety dispergovatelné v ústech (ticagrelorum)
Souhrn údajů o přípravku | Zkrácená informace | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Crestor 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg potahované tablety (rosuvastatinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Lokelma 5 g, 10 g prášek pro perorální suspenzi (natrii zirconii cyclosilicas)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Plendil ER 5 mg, 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (felodipinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Tenoretic 100 mg/25 mg potahované tablety (atenolol/chlortalidonum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Tenormin 50, 100 potahované tablety (atenolol)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242