Nacházíte se na stránce   Léčivé přípravky   /   Onkologie

Onkologie

Výskyt nádorových onemocnění každoročně stoupá. Česká republika patří mezi státy s nejvyšší zátěží onkologických onemocnění na světě, i proto je onkologická péče jednou z priorit českého zdravotnictví. V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem k 31. prosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Podle aktuálních výsledků přibývá v ČR ročně nově diagnostikovaných o 2,2%. Počet těch, kteří se s nádorem léčili nebo léčí, za poslední rok vzrostl o 4,4%.
AstraZeneca patří mezi nejvýznamnější společnosti, které se orientují na výzkum a vývoj přípravků zaměřených na léčbu zhoubných nádorů. V našem současném portfoliu je zejména onkologická léčba karcinomu prsu, prostaty, vaječníků, vejcovodů, peritonea a cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Výzkum a vývoj nových léků v oblasti onkologie se zaměřuje na různé léčebné přístupy (např. cílená léčba malými molekulami a imunoterapie) karcinom prsu, plic a vaječníků, ale i dalších typů zhoubných nádorů.

Informace o léčivých přípravcích dostupných v ČR

Arimidex 1 mg potahované tablety (anastrozol)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Faslodex 250 mg injekční roztok (fulvestrant)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Iressa 250 mg potahované tablety (gefitinib)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

IMFINZI 50 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (durvalumabum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Lynparza 50 mg tvrdé tobolky (olaparibum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Lynparza 100 mg, 150 mg tvrdé tobolky (olaparibum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Tagrisso 80 mg potahované tablety (osimertinibum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Zoladex Depot 3,6 mg implantát v předplněné injekční stříkačce (goserelin)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Zoladex Depot 10,8mg implantát v předplněné injekční stříkačce (goserelin)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242