Nacházíte se na stránce   Léčivé přípravky   /   Respirační onemocnění

Respirační onemocnění

AstraZeneca věnuje trvalou pozornost vývoji léčivých přípravků v oblasti respiračních nemocí, jako je astma bronchiale nebo chronická obstrukční plicní nemoc.

Astma bronchiale (astma) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Kromě vrozených dispozic má na jeho vznik a průběh vliv také celá řada rizikových a vyvolávacích faktorů. Astma je nejčastější chronickou nemocí dětského věku a představuje nezanedbatelnou medicínskou, sociální i ekonomickou zátěž pro nemocného, jeho rodinu, ale i pro celou společnost. Odhaduje se, že na světě trpí astmatem 300 milionů osob. Předpokládá se, že v roce 2025 dosáhne celosvětová prevalence astmatu až 400 milionů osob. V České republice je odhadovaná prevalence astmatu téměř 8 % celé populace, u dětí je vyšší, pohybuje se v rozmezí 12 – 15 %. Výskyt astmatu v populaci v posledních desetiletích prokazatelně stoupá. Incidence astmatu v ČR se v posledních 5 letech pohybuje kolem 15 000 osob, přesto je diagnóza astmatu i v ČR lékaři v praxi stále podhodnocována. Díky stále se rozvíjejícím přístupům k léčbě astmatu lze toto onemocnění zvládat a při dodržování léčebného režimu dosáhnout kontroly nad astmatem.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celoživotní onemocnění, jež je charakterizováno perzistující bronchiální obstrukcí, které obvykle progreduje a je spojeno se zesílenou zánětlivou odpovědí dýchacích cest na škodlivé částice nebo plyny. Přestože CHOPN výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných a často vede k invaliditě i k předčasné smrti, je to onemocnění preventabilní a léčitelné. Významným rizikovým faktorem tohoto zánětlivého onemocnění plic je kouření tabáku. Proto lze také do budoucna předpokládat nárůst tohoto onemocnění v populaci. CHOPN je jednou z hlavních příčin světové i české morbidity a mortality a je stále větším medicínským a s tím souvisejícím ekonomickém problémem. Odhaduje se, že celosvětově CHOPN trpí 600 milionů osob. V České republice je odhadovaná prevalence kolem 8 % celé populace. Nejohroženější skupinou jsou silní a dlouhodobí kuřáci.

Pro léčbu astmatu a CHOPN nabízí společnost AstraZeneca několik léčivých přípravků s různými léčivými látkami a v různých silách pro odlišná stádia onemocnění.

Informace o léčivých přípravcích dostupných v ČR

Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogramů / 5 mikrogramů, suspenze k inhalaci (glycopyrronii bromidum / formoteroli fumaras dihydricus)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Bricanyl 0,5 mg/ml (terbutalin)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Daxas 500 mikrogramů potahované tablety (roflumilastum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Daxas 250 mikrogramů potahované tablety (roflumilastum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Duaklir Genuair 340 mikrogramů / 12 mikrogramů, prášek k inhalaci (aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Euphyllin CR N 100, 200, 300, 400 tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním (theophyllinum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Fasenra 30 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (benralizumabum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Pulmicort 0,5 mg/ml suspenze k rozprašování (z rozprašovače/nebulizátoru) (budesonid)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Podezření na nežádoucí účinky

Pulmicort Turbuhaler 200 µg, 400 µg přášek k inhalaci (budesonidum)
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

SYMBICORT 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Symbicort Turbuhaler 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Symbicort Turbuhaler 200 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky

Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci
Souhrn údajů o přípravku | Příbalová informace | Zkrácená informace | Podezření na nežádoucí účinky


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242