Nacházíte se na stránce   Zaměstnání   /   Možnosti uplatnění   /   Kariéra a rozvoj

Kariéra a rozvoj

Cílem AstraZeneca je budovat takovou společnost, která je a bude atraktivním zaměstnavatelem pro výjimečné lidi. Chceme vytvářet otevřené a férové prostředí, kde jsou zaměstnanci respektováni, povzbuzováni k vynikajícím výkonům a náležitě oceňováni. Prostředí, které podporuje zaměstnance, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, a které pomáhá nalézt a využít potenciál každého jednotlivce.

Pro práci manažera s jeho týmem je důležitá každodenní komunikace, která je základem pro celý proces vedení a hodnocení výkonu. Pravidelná setkání zaměstnance s jeho nadřízeným a každoroční celkové hodnocení poskytují rámec pro diskusi nad cíli a jejich plněním, umožňují zaměstnanci získat zpětnou vazbu na jeho výkon a slouží také k vyjasnění tréninkových a rozvojových potřeb zaměstnance, nutných pro dosažení jeho cílů nebo pro další vývoj jeho kariéry. Na základě těchto potřeb a osobních aspirací s ohledem na cíle společnosti je vytvořen individuální plán rozvoje pro každého člena týmu. Součástí hodnocení a plánu rozvoje je i náhled na dlouhodobou kariéru zaměstnance. AstraZeneca umožňuje svým zaměstnancům rozvíjet svou kariéru v rámci různých funkcí společnosti, podporuje přesuny zaměstnanců mezi jednotlivými odděleními. Program krátkodobých a dlouhodobých stáží v národních pobočkách přináší zaměstnancům globální zkušenosti, které mohou využít i pro svou mezinárodní kariéru v rámci AstraZeneca po celém světě.


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-1242